چگونه بهتر امتحان دهیم؟

برای آنکه بتوانیم در امتحانات عملکرد بهتری داشته باشیم مطالعه کافی وموثر شرط لازم میباشد اما کافی به نظر نمیرسد رهنممودهای زیر به ما کمک میکند تا امتحانات بهتری را بگذرانیم رهنمودها را به 2 قسمت قبل از امتحان وسرجلسه امتحان تقسیم میکنیم.

قبل از امتحانساعت مطالعه تان را افزایش دهید.

کتاب را خوب بخوانید فعالیتها مثالها فکر کنید خود را بیاز مایید وپرسشهای هر فصل کتاب را حل کنید.

بعد از خواندن کتاب برای ارزیابی یادگیریتان نمونه سوال حل کنید.

ورقه های امتحانی خود را بررسی کنید وبه اشکالاتتان حساس باشید برای گرفتن نمرات خوب دانستن مطلب کافی است اما برای گرفتن نمره عالی تسلط وحساسیت به اشکالات لازم است.

بسیاری از دانش آموزان به خاطر ضعف مهارتهای امتحان به ویژه مهارتهای نوشتاری نمرات خوبی کسب نمی کنند.

برای جواب دادن به سوالات باید طرح پاسخ داشته باشید یعنی در سوالات حل کردنی باید معلومات مسءله ومجهول را نوشته وبعد دقت کنید که چگونه از این معلومات میتوان مجهول را به دست آورد.در پاسخ به سوالات حفظ کردنی بایدبدانید چگونه پاسخ را شروع کنید چگونه ادامه دهید وچگونه به اتمام برسانید.

از نحوه سوالات معلم اطلاعات کسب کنید.

6 ساعت متوالی بخوابید چون امتحان چیزی بیشتر از معلومات دانش آموز را مورد آزمایش قرار میدهد.فکر -آرامش ونظم او را نیز می آزماید.

مرور در ساعات انتهای شب را فراموش نکنید.

در جلسه امتحان:

زمان امتحان را به تعداد سوالات تقسیم کنید تا بدانید برای هر سوال چقدر وقت دارید.البته زمانی حدود 10%از وقت را برای مرور کنار بگذارید.

سوالات را دوباره بخوانید وبه جوابها دقت کنید.ایا سوال را درست فهمیده اید وجواب درست به سوال داده اید.

مطمءن شوید که به تمام سوالات پاسخ داده اید وقت خودرا با فکر کردن به سوال مشکلی که جواب آن را نمی دانید هدر ندهید.به سوالات دیگر بپردازیدودر انتها به آن برگردید.خواهید دید که بهتر میتوانید به آن پاسخ دهید.

به نکات کلیدی همیشه –بیشتر اوقات برخی توجه کنید.

اگر در جلسه امتحان دچار آشفتگی شدید ازتکنیک وقفه آزمون استفاده کنید .برای چند لحظه چشمانتان را ببندید نفس های عمیق بکشید خود گویی مثبت نمایید واز شکلات استفاده نمایید

قبل از امتحان با دوستانتان در مورد دلشوره و.....صحبت نکنید.

به موقع سر جلسه حضور یابید و وسایل مورد نیاز را با خود داشته باشید.

انتظار مثبت شما از نتیجه امتحان میتواند در عملکرد شما در امتحان کمک کننده باشد.

دیدگاه های کاربران

  • هیچ دیدگاهی وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که دیدگاه خود را می نویسد !

ارسال دیدگاه