در خواب بدم مرا خرد مندی گفت            کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت         می خور که بزیر خاک می باید خفت

                                                                                        "خیام "

حکیم عمر خیام یکی از بزرگان و دانشمندان در رشته ریاضی و اخترشماری و فلسفه است که نام بلند او در ایران و جهان شهره است. رباعیهای لطیف و عمیق خیام ، همواره در هر روزگاری خوانندگان و ستایندگان بیشماری داشته است .به روزگار سلجوقیان که بخش اصلی زندگانی شاعر در آن گذشته ، به عزت و اعتبار و کامرانی تمام می زیسته است .

دیدگاه های کاربران

  • هیچ دیدگاهی وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که دیدگاه خود را می نویسد !

ارسال دیدگاه