ابراهیم بن ادهم                                              

ابراهیم بن ادهم از صوفیان بنام است که پاره ای احوال و اقوال او در تذکره الاولیای شیخ عطار آمده است و در ادبیات عرفانی ما اشارات و تلمیحات بسیار به داستان زندگی او شده است. به خصوص افسانه های مربوط به علت گریختن او از تخت پادشاهی و پیوستن به حلقه درویشان سخت معروف است .

از جمله قصه ی آن درویش که نیم شب بر بام قصری می دوید. قراولان او را گرفتند و نزد سلطان آوردند . پرسید : نیم شب بر بام ما چه می کردی ؟ گفت: در بیابان شتری گم کرده ام. گمان بردم که شاید بر بام قصر سلطان آمده باشد . ابراهیم با حیرت گفت: چنین گمان باطل چگونه کردی ,؟ آخر شتر گم شده در بیابان را بر بام قصر سلطان  به چه امید می جویی؟ گفت: به همان امید که تو از تخت شاهی شادی و سعادت می طلبی. ادهم نعره ای بزد و با درویش راه بیابان در پیش گرفت.

 

 

 

 

دیدگاه های کاربران

  • هیچ دیدگاهی وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که دیدگاه خود را می نویسد !

ارسال دیدگاه