این نمونه سوال مربوط به دبیرستان علامه حلی 3 تهران آموزش و پرورش ناحیه یک می باشد .

برنامه کلاس 201 تجربی           دانش آموزان از حروف الف تا حاجی تشکری

چهارشنبه ادبیات فارسی جغرافیا / پژوهش فیزیک / کتمپیوتر فیزیک

برنامه کلاس 202 تجربی           دانش آموزان از حدادی تا رمضان پور

چهارشنبه ورزش / پژوهش هندسه عربی کامپیوتر / عربی

  برنامه کلاس 203 تجربی         دانش آموزان از رمضانی تا قلی پور

چهارشنبه ریاضی زبان فارسی کامپیوتر / زیست شناسی زیست شناسی

برنامه کلاس 204 تجربی                     دانش آموزان از کالاشی تا آخر

چهارشنبه ریاضی کامپیوتر ادبیات فارسی جغرافیا

برنامه کلاس 205 ریاضی و فیزیک  

چهارشنبه ریاضی هندسه جغرافیا ورزش / کامپیوتر

  برنامه کلاس 206 دوم انسانی            

چهارشنبه جغرافیا / پژوهش جغرافیا / کامپیوتر اقتصاد ادبیات فارسی 

           

برگزاری جلسه توجیهی المپیاد با حضور دانش آموزان برتر و اساتید المپیاد در تاریخ 94/6/2

کسب رتبه ی اول دانش آموزان دبیرستان فرزانگان ، در امتحانات نهایی سال سوم و چهارم در بین کلیه ی مدارس متوسطه شهرستان آمل در سال تحصیلی 94-93 را تبریک عرض نموده و از تلاش بی وقفه دبیران و کارکنان کمال تشکر را داریم .

                                                                              مدیریت دبیرستان فرزانگان

قابل توجه دانش آموزان این کلاس :

برگزاری کلاس فوق برنامه ویژه این دانش آموزان در هفته دوم و سوم شهریور 94

اولیاء گرامی

جهت دریافت کارنامه (پس از اعتراض ) تمامی پایه ها به مدرسه مراجعه فرمایند .

مهلت اعتراض پایه سوم فقط تا پایان روز چهارشنبه 3/4/94 می باشد .

1234