• بازدید : 1331
  • تاریخ ثبت : 1393/08/06
  • شاخه: مدیریت ,

مهندس نستوه معاون پرورش مرکز ملی و تیم همراه در این بازدید با بهره برداری از شاخص های تدوین شده به ارزیابی فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، پژوهشی و اداری مالی این مرکز پرداختند و تعدادی از همکاران این مرکز را مورد تشویق قرار دادند .

12345