اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس از تاریخ 26 /6/94 لغایت 29/9/94 باشرکت دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان فرزانگان به سرپرستی خانم امینی مدیر دبیرستان و معاونین خانم ها اسحاقی ،علی پور ، تیموریان و عباسی برگزار گردید.


دانش آموزان عزیز ، جهت تهیه لباس فرم سال تحصیلی 95-94 به خیاطی دانیال به آدرس (بلوار بسیج - بین لاله 30 و 32 ) مراجعه فرمایید .

روز پنج شنبه شانزدهم بهمن 93 ، جمعی از مدیران مراکز سمپاد استان خراسان رضوی از بخش های مختلف مرکز، شامل بخش های اداری ،آزمایشگاهی ،سایت ، کتابخانه و سالن اجتماعات بازدید کردند.

1