با توجه به نقش مهم خانواده در افزایش عملکرد بهتر دانش آموزان در امتحانات ، نکات مهم و کاربردی یادآوری می گردد .

باتوجه به اهمیت روش مطالعه درست ی درست در موفقیت دانش آموزان پرسشنامه عادات مطالعه توسط دانش آموزان پایه اول اجرا گردید .

یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان در کنکور آگاهی آنان از میزان تاثیر دروس سال دوم و سوم در کنکور می باشد .

امیدواریم که این آگاهی انگیزه و تلاش عزیزانمان را افزایش دهد .

جلسه آموزش خانواده با موضوع وی‍ژگیهای زیستی ، جسمی ،روانی و اجنماعی نوجوان با حضور سرکار خانم ملوکپور در تاریخ 93/9/9 برگزار شد .

سخنرانی آقای ناسوتی در مورد راهکارهای موفقیت در کنکور در تاریخ 93/8/14 در سالن اجتماعات برگزار شد .