محاسبه معدل ترم اول – معدل سالانه

نمره ترم اول هر درس به صورت زیر محاسبه میشود:

(نمره مستمر ترم اول+نمره امتحان نوبت اول ضربدر 2)تقسیم بر 3

معدل ترم اول به صورت زیر محاسبه می شود

نمره ترم اول هر درس را در تعداد واحد هر درس ضرب میکنید همه ی نمرات را با هم جمع می کنید وجواب به دست آمده را بر تعداد واحدها تقسیم می کننید

 

نمره سالانه هر درسبه صورت زیر محاسبه می شود:
(نمره مستمر اول + نمره مستمر دوم + نمره امتحان نوبت اول ضربدر 2 + نمره امتحان نوبت دوم ضربدر 6 ) تقسیم بر 10

 

معدل کل سالبه صورت زیر محاسبه می شود:

نمرات سالانه را در تعداد واحد هر درس ضرب می کنید. بعد برای هر درسی یک عدد به دست می آید. آن اعداد را با هم جمع می کنید سپس جواب به دست آمده را تقسیم بر مجموع تعداد واحد ها می کنید    

 

با توجه به ضریب 6 نمره امتحان ترم دوم در صورتی که از بعضی نمرات خود دراین ترم راضی نباشید می توانید در ترم دوم جبران نمایید.

هدف :بالا بردن نمرات در امتحان ترم دوم

تا اطلاع تانوی تمرکز روی هدف

 آیا  اثرات جسمانی  استرس را می دانید:

 

1- زخم معده

 2- زخم اثنا عشر

3- آسم

4- میگرن

5- کولیت

6- بیماری های قلبی

7- اگزما

 8- کهیر

    9- جوش پوست 

مشاور

کلید 1
مهمترین عامل پیشرفت تحصیلی ، پیش نیازهای یادگیری هستند . میزان موفقیت ، ارتباط مستقیمی با میزان دستیابی به پیش نیازها دارد.
کلید 2
یادگیری با اجبار پیش نمی رود . برای خوب یادگرفتن و موفقیت درسی ، باید علاقه و انگیزه وجود داشته باشد.

                                                                                                             مشاور

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید. در زیر لیستی از کارهایی که می‌توانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید، آورده شده است. هر روز آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود در این سال لذت ببرید.

سلامتی:

 1- آب فراوان بنوشید.

2- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.

 3- از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.

4- بااین 3 تا E زندگی کنید: Energy (انرژی)،Enthusiasm (شور و اشتیاق)، Empathy (دلسوزی و همدلی).

5- از مدیتیشن، یوگا، نماز و دعا کمک بگیرید.

                                                                                                                        واحد مشاوره

برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با برنامه ریزی درسی ، نمونه یک برنامه درسی ، تهیه شد .

با توجه به نقش مهم خانواده در افزایش عملکرد بهتر دانش آموزان در امتحانات ، نکات مهم و کاربردی یادآوری می گردد .