تیم تحقیقاتی فرزانگان آزمایشی را ترتیب داده است تا مقایسه ای بین تعداد روزنه های سطح بالا و پایین برگ انجام دهد . این آزمایش با حضور دبیر محترم زیست شناسی این مرکز خانم قلیچ انجام شده است .

برای مشاهده روند آزمایش، فایل زیر را دانلود کنید .

این کلاسها برای آماده شدن هرچه بیشتر دانش آموزان در اولین مرحله المپیاد برگزار می شود .

این کلاسها هر جمعه از ساعت 8 صبح الی 5/20 عصر تشکیل می شود .

1