• بازدید : 507
  • تاریخ ثبت : 1393/12/02
  • شاخه: عربی ,

زبان عربی (به عربی:اللغة العربیة) یا زبان تازی، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی است. و با زبان‌های عبری و آرامی هم‌خانواده‌است. زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد می‌باشد. محدودهٔ جغرافیایی را که گویشوران زبان عربی در آن اکثریت دارند، جهان عرب می‌نامند که شامل بیش از ۲۰ کشور می‌شود که ازخاورمیانه آغاز شده و تا آفریقای شمال غربی ادامه می‌یابد.

«مردی می‌خواست که تازی گوید، دوستی فاضل از آن وی تخته‌ای زرد در دست داشت؛ گفت: از لغت تازی چیزی از جهت من بر آن بنویس. چون پرداخته شد، به خانه برد و گاه گاه در آن می‌نگریست و گمان برد که کمال فصاحت حاصل آمد. روزی در محفلی سخنی تازی خطا گفت، یکی از حاضران تبسمی واجب دید. بخندید و گفت: بر زبان من خطا رود و تخته زرد من در خانه من است؟»

  • کلیله و دمنه , مترجم ابوالمعالی نصراله منشی،مقدمه بوزرجمهر بختکان

1