سر دادن شعار " لبیک یا رسول الله " در پاسخ به توهین سران کفر به ساحت مقدس نبی اکرم در میان دانش آموزان این مرکر طنین انداز شد .

بر پایی نشست و گفتمان سیاسی در سالروز حماسه ششم بهمن سال 60 با حضور جناب سردار سیاحی در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد .

 

  • مردم اغلب بی منطق ٰ نابخرد و خودخواه هستند ٰ در هر صورت تو آنها را ببخش .
  • اگر مهربان باشی ٰ ممکن است تو را به داشتن انگیزه های پنهانی و خودپسندانه (خودشیرینی) متهم کنند در هر صورت تو مهربان باش .
  • اگر آدم موفقی باشی ٰ چندین دوست دروغین و تعدادی دشمن واقعی خواهی داشت ٰدر هر صورت تو آدم موفقی باش .
  • اگر بی غل و غش و رک باشی ٰ احتمال دارد مردم تو را فریب دهند در هر صورت تو بی غل و غش و رک باش .

عزاداری یاران کربلای امسال نیز همچون سالهای گذشته با سوز و گداز هرچه تمامتر در بین عاشقان آن حضرت برگزار شد .